GSM brána PRImaGate

späť

GSM brána je najmodernejší kompaktný systém. Úplne podporuje diaľkový dohľad a konfiguráciu cez sieť IP alebo USB port. Systém bol navrhnutý a pracuje s množstvom funkcií, ktoré sú užívateľsky príjemné a vysoko spoľahlivé v oboch sieťach GSM i ISDN. Zmeny konfigurácie možno vykonať bez resetu, tj. za plnej prevádzky.

Základné všeobecné rysy

 • Pripojenie k ústredni cez ISDN rozhranie so signalizáciou DSS1 alebo QSIG
 • Pripojenie na účastnícku linku DTMF voľbou
 • Pripojenie priamo na operátora alebo určeného účastníka
 • Pripojenie na operátora, ak uplynie čas (nastaviteľný) na voľbu konkrétnej klapky
 • Prenos čísla volajúceho do ústredne(CLIP)
 • Obmedzenie odchádzajúcich hovorov v GSM sieti
 • Obmedzenie prichádzajúcich hovorov z GSM siete
 • LCR (Least Cost Routing) smerovanie hovorov najlacnejšou cestou
 • Máme 3 varianty pre kredity, ktoré si môžete samostatne nastaviť (minute management)
 • Mobility extension
 • Výber poskytovateľa služieb GSM samostatne pre každý GSM modul
 • Ochrana SIM karty PIN kódom
 • Konfigurácia parametrov GSM brány cez PC a program pre Windows XP/Vista/Windows 7
 • Priradenie kanálov 1:1 s GSM modulmi
 • ON/OFF Call progress tónov
 • Potlačenie echa
 • Roaming ON/OFF
 • Diagnostiky ISDN liniek
 • Štatistiky
 • SMS server
 • Alarm hlásenia

Výhody

 • Pripojenie k ústredni cez ISDN PRI rozhranie so signalizáciou DSS1
 • Odchádzajúce hovory z pobočkovej ústredne sú smerované cez GSM modul v bráne alebo priamo na PSTN
 • DISA prevoľba (Direct Inward System Access)
 • Indikácia alarmu
 • Oznámenie o spotrebe (AOC)
 • Priradenie kanálov ku GSM modulom 1:1
 • Ochrana SIM karty pomocou PIN kódu
 • Konfiguračný SW bežiaci pod Windows XP, Vista, Windows 7 cez USB alebo LAN port
 • Diagnostika zobrazí stavy 2 ISDN liniek a ich kredity, stavy GSM modulov a ich kredity
 • Stav modulov s kvalitou signálu
späť