Blue Gate ISDN Brave

späť

Blue Gate ISDN Brave sprostredkováva spojenie medzi GSM a ISDN sieťou. Spravidla sa jedná na strane ISDN siete o rozhranie vedenia pobočkovej ústredne s BRA prístupom. Blue Gate ISDN Brave je prioritne určená pre budovanie hlasového spojenia medzi týmito sieťami, je ju však možné používať aj na príjem resp. odosielanie krátkych textových správ.
Takéto zariadenie výrazne šetrí telekomunikačné poplatky z dôvodu, že spravidla volania medzi pevnou a mobilnou sieťou sú zaťažené prepojovacími poplatkami, ktoré spôsobujú, že tento typ volaní je pre užívateľa najdrahší.
Odchádzajúce volania z ISDN do GSM siete analyzuje na základe zadaných smerovacích predpisov, berie do úvahy priradenie SIM konkrétnemu mobilnému operátorovi, aktuálny stav kreditu a iné parametre potrebné na uskutočnenie spojenia najlacnejšou cestou. Do Blue Gate ISDN Brave môže byť zapojené aj verejné ISDN vedenie PSTN a je tak možné odchádzajúce spojenie nesmerovať len do GSM siete ale aj verejnej pevnej PSTN siete.
Prichádzajúce volania z GSM siete je možné na základe zadaných smerovacích predpisov posielať do ISDN siete buď na priamo zadané cieľové čísla (spravidla účastnícke čísla pobočkovej ústredne), je však možné aj umožniť volajúcemu účastníkovi vykonať voľbu účastníckeho čísla pobočkovej ústredne prevoľbou DISA. K tomu je Blue Gate ISDN Brave vybavená možnosťou zadať hlasové nápovede alebo tóny za účelom informovania volajúceho účastníka.

Základné všeobecné rysy

 • 2 GSM kanály
 • LCR (Least Cost Routing) smerovanie hovorov najlacnejšou cestou
 • Smerovanie hovoru podľa príchodzích a odchodzích skupín
 • Máme 3 varianty pre kredity, ktoré si môžete samostatne nastaviť (minute management)
 • Mobility extension
 • Integrovaný router
 • Ochrana SIM karty PIN kódom
 • Spätné volanie
 • SMS server
 • Smart Call Back
 • DISA
 • CDR
 • Diagnostiky ISDN liniek
 • Synchronizácia času
 • Alarm hlásenia
 • Konfigurácia parametrov GSM brány cez PC a program pre Windows XP/Vista/Windows 7

Výhody

 • Pripojenie k ústredni cez ISDN BRI rozhranie so signalizáciou DSS1
 • Odchádzajúce hovory z pobočkovej ústredne sú smerované cez GSM modul v bráne alebo priamo na PSTN
 • DISA prevoľba (Direct Inward System Access)
 • Indikácia alarmu
 • Oznámenie o spotrebe (AOC)
 • Priradenie kanálov ku GSM modulom 1:1
 • Ochrana SIM karty pomocou PIN kódu
 • Konfiguračný SW bežiaci pod Windows XP, Vista, Windows 7 cez USB alebo LAN port
 • Diagnostika zobrazí stavy 2 ISDN liniek a ich kredity, stavy GSM modulov a ich kredity
 • Stav modulov s kvalitou signálu
späť